فنرهای پیچشی

Post on 07 بهمن 774
by مدیریت وب سایت

p3

این نوع فنرها با پیچیده شدن و کوک شدن انرژی پتانسیل را ذخیره می کند و دارای حرکت دورانی می باشد. و برای تولید نیروهای چرخشی و پیچشی مورد استفاده قرار می گیرد. و از انواع مختلفی از قبیل فنر پیچشی کششی- فنر کونیک- فنر شاخک دار- فنر دو قلو –فنر نوردی و….. می باشد.

توضیحات : در ساخت فنر از مفتول با ضخامت ۰/۲ تا ۹۰ میلیتر استفاده میشود.