فنرهای فرم دار

Post on 04 ارديبهشت 1396
by مدیریت وب سایت

p5فنرهای فرم دار: از انواع بسیار متنوعی از قبیل فنر اشپیل- فنر بیضی – خار فنری –فنر نوردی – فنر شاخکی(فنر شاخکدار- فنر تختی- بست فنری و……. می باشد.

 

توضیحات : در ساخت فنر از مفتول با ضخامت ۰/۲ تا ۹۰ میلیتر استفاده میشود.